حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش تعامل اعتمادسازی در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش تعامل اعتمادسازی در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

شام امروز حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش سران کشورهای اعضای کنفرانس تعامل اعتمادسازی ...

محمد عبدالحمید، رئیس جمهور بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری تدابیر اعتماد در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

محمد عبدالحمید، رئیس جمهور بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری تدابیر اعتماد در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

شام امروز محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در ...

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین: تاجیکستان در مساعدت به توسعه مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا سهم نظررس دارد و خواهد گذاشت

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین: تاجیکستان در مساعدت به توسعه مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا سهم نظررس دارد و خواهد گذاشت

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین ضمن انتشار مطلبی نوشت: تاجیکستان ریاست مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا را به عهده ...