محمد عبدالحمید، رئیس جمهور بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری تدابیر اعتماد در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

محمد عبدالحمید، رئیس جمهور بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری تدابیر اعتماد در آسیا به دوشنبه تشریف آورد
شام امروز محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش جهت شرکت در همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا وارد شهر دوشنبه گردید.
در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان بلندپایه را محمدسعید عبیدالله‌اف، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند.
انتظار می‌رود که بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش دیدار و گفتگو کند.
این در حالی است که روز 15 ژوئن سال جاری در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا برگزار می‌شود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий