شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین: تاجیکستان در مساعدت به توسعه مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا سهم نظررس دارد و خواهد گذاشت

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین: تاجیکستان در مساعدت به توسعه مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا سهم نظررس دارد و خواهد گذاشت
شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین ضمن انتشار مطلبی نوشت: تاجیکستان ریاست مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا را به عهده گرفته، در مساعدت به توسعه آن سهم نظررس گذاشت و خواهد گذاشت.
در این مطلب که نسخه روسی و انگلیسی آن در آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور نشر شد، از جمله آمده است که بر اساس نتایج همایش قریب الوقوع دوشنبه جانب چین آماده است یکجا با جانب تاجیکستان و دیگر کشورهای اعضا روابط را در چارچوب همایش مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا توسعه دهد و برای کسب موفقیت های تازه تلاش کند و در تامین امنیت و رشد در آسیا و سرتاسر جهان سهم گذارد.
وی تاکید کرده است که همایش مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا در 27 سال فعالیت خود به تحکیم اعتماد و روابط و تامین امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده، برای صلح و توسعه آسیا سهم سازنده می‌گذارد.
لازم به یادآوری است که روز 15 ژوئن سال جاری در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان پنجمین همایش سران کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا برگزار می‌شود.


Комментарии (0)

Оставить комментарий