دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد

دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد
بعد از عصر روز 9 ژانویه سال 2020 گروه بزرگ ساکنان روستای کوکتوش دهات اوقسوی ناحیه بادکند جمهوری قرقیزستان که با سلاح شکاری مسلح بودند، در نزد منزل مسکونی عبدالله اف سلطانبیک اسماعیلاویچ، تبعه این روستا و ساختمان شعبه منطقه ای امور داخله کوکتوش تجمع کرده، برای از راه روستای سامانیان جماعت دهات چارکوه شهر اسفره مرور کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان مانعه ایجاد کردند. تقریبا ساعت 21:30 دقیقه آنها خودروی را که مالک آن ساکن روستای ‌خواجه ‌اعلی اعظم اف ظفر تعلق دارد، سنگباران کرده، آیینه آن را خراب کردند.
در پاسخ به این عمل اغواگرانه، تقریبا ساعت 00:10 دقیقه، ساکنان روستای ‌خواجه ‌اعلی خودروهای قرغیزها را سنباران کردند.
نمایندگان شعبه امور داخله-2 شهر اسفره و شعبه امور داخله ناحیه بادکند سریعا به محل حادثه حاضر شده، وضعیت را زیر کنترل گرفتند.
تقریبا ساعت 02:00 دقیقه روز 10 ژانویه سال 2020، ساکنان روستای کوکتوش جماعت دهات آقسوی با استفاده از سلاح آتشفشان جنگی و شکاری به هوا تیر شلیک کردند. با مداخله کارمندان مقامات امور داخله و مرزبانان دو کشور، تقریبا ساعت 02:30 اغواگری مذکور قطع کرده شد.
با وجود این، تقریبا ساعت 04 از جانب قرقیزستان با استفاده از سلاح شکاری به جانب خوردوی شخصی کارمند شعبه امور داخله-2 شهر اسفره اکرامزاده فرهاد گلوله شلیک کرده شد. خوشبختانه، گلوله به در خوردوی اصابت کرده، به راننده ضرر جسمانی نرسیده است.
در حال حاضر درگیری قطع گردیده، وضعیت تحت کنترل قرار دارد. گروه تحقیقاتی مشترک مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و قرقیزستان برای معلوم کردن سبب و عوامل قضیه و شخصیت مجریمان فعالیت دارند.
باعث نگرانی است که حالا از جانب شهروندان قرقیزستان استفاده سلاح شکاری افزایش یافته، به زندگی و صحت شهروندان جمهوری تاجیکستان خطر جدی ایجاد می‌کنند. از جمله، در تاریخ 29 دسامبر سال 2019 ساکن روستای سامانیان تاجیکستان خانم صفرآوا هدف گلوله قرار گرفت.
بنا بر این، طرف تاجیکستان اظهار می‌نماید که در صورت تکرار شدن وضعیت مشابه تمامی مسئولیت بر عهده نهادهای ذی دخل کشور همسایه خواهد بود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий