پیشوای ملت امامعلی رحمان با محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش ملاقات کردند

پیشوای ملت امامعلی رحمان با محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش ملاقات کردند
13 ژوئن در کاخ ملت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ پنجمین همایش مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا با محمد عبدالحمید، رئیس جمهوری خلق بنگلادش ملاقات کردند.
محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان ابراز داشتند که تاجیکستان از روابط تنگاتنگ و توسعه مناسبات دوجانبه با بنگلادش علاقه دارد و نقش این کشور را در توسعه همکاری منطقه ای چشمرس ارزیابی کردند.
جانبها در جریان ملاقات در مورد استفاده ثمره‌بخش امکانات مساعد همکاری به نفع کشورها در بخش های اقتصادی، تجاری، صنایع، گردشگری، معارف و سرمایه‌گذاری های مستقیم آمادگی خود را ابراز داشتند.
تاکید گردید که استفاده تجربه غنی بنگلادش برای توسعه صنایع در تاجیکستان، تاسیس کارخانه‌های مشترک تولیداتی و شورای صاحبکاران، امضای توافقنامه‌های جدید همکاری، به نفع هر دو جانب خواهد بود.
در جریان ملاقات همکاری و همگرایی کشورها در چارچوب سازمان های بانفوذ بین‌المللی در زمینه حل مشکلات جهانی و مبارزه با تهدید و خطرات جهان معاصر بررسی گردید.
مبارزه مشترک با تروریسم بین‌المللی و افراطگرای و امضای موافقتنامه همکاری امنیتی و تاسیس گروه مشترک کاری مهم عنوان شد.


Комментарии (0)

Оставить комментарий