حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش تعامل اعتمادسازی در آسیا به دوشنبه تشریف آورد

حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش تعامل اعتمادسازی در آسیا به دوشنبه تشریف آورد
شام امروز حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در همایش سران کشورهای اعضای کنفرانس تعامل اعتمادسازی در آسیا وارد شهر دوشنبه شد.
در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مهمان بلندپایه را شکورجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند.
روز 15 ژوئن حسن روحانی در پنجمین همایش سران کشورهای اعضای کنفرانس تعامل اعتمادسازی در آسیا که تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий