مرحبا به دوشنبه! پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان پنجمین همایش سران کشورهای عضو مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا

مرحبا به دوشنبه! پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان پنجمین همایش سران کشورهای عضو مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا
روز 15 ژوئن سال 2019 در شهر دوشنبه پنجمین همایش سران کشورهای عضو مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد.
به گزارش خاور به نقل از دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با هدف در سطح بلند برکزار کردن همایش شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان بطور عیدانه آراسته شده، شعار ‌ها با متن استقبال سران کشورهای شرکت کننده، رمز همایش در خیابان های شهر نصب گردیده‌اند.
در حاشیه‌ کار همایش بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با سران چند کشور شرکت‌کننده جهت بررسی وضع و دورنمای مناسبات دوجانبه و چندجانبه دیدار و گفتگو کرد.
همایش پنجم مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا در شهر دوشنبه شرایط مساعد را برای برگزاری ملاقات دوجانبه سران کشورهای شرکت‌کننده فراهم می‌آرد.
جریان کار همایش پنجم مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان را 650 خبرنگار داخل و خارج کشور پوشش می‌دهند.
مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا انجمن بین دولتی و سازمان منطقه ای است که سال 1992 با جانبداری سازمان ملل متحد تاسیس یافته است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий