فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان

فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان

امروز امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانی سالهای 2019-2021  را سالهای توسعه روستاها، گردشگری و هنرهای ...

Назад 1 2 3 4 5 6 7 Дальше