اغوای نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان

اغوای نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان
 پس از به دست آوردن استقلال دولتی، صرف نظر از آنکه بین حکومت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد حل مسئلۀ نشانه‌گذاری (demarcation) مرز، چند سازشنامه تصویب شده است، جانب قرقیزستان، علی‌الخصوص، بعضی ساکنان غرضناک آن، از جمله منصبداران ولایت باتکند، به طور منتظم و تعمدی، از مقررات مزبور چشم‌پوشی کردهً و در مرز دولتی و با ایجاد مشکلات، وضعیت نااستوار را به وجود می‌آورند که باعث عدم رضایت ساکنان محل‌های مرزی جانب قرقیزستان نیز می‌گردد. در این مسئله هر از گاهی بعضی نمایندگان مقامات حفظ حقوق، از جمله مرزبانان جمهوری قرقیزستان نقش منفی دارند.
24 اوت سال جاری، ده‌ها تن از ساکنان ناحیۀ لیلیک قیرقیزستان، در قطعۀ بحثناک خط مرز دولتی (رو بروی ناجیۀ باباجان غفوراف جمهوری تاجیکستان)، در حال عدم رعایت کلیه معیارهای سازشنامه و بدون توافق با مقامات مرتبط قرقیزستان و تاجیکستان، به طور تعمدی، به احداث دو نقطۀ فروش مواد سوخت آغاز کردند. طبق سازشنامه‌های موجود میان دو کشور، تا به انجام تعیین حدود (delimitation) و نشانه‌گذاری (demarcation)، همه نوع کارهای احداثی در منطقه‌های بحثناک، ممنوع است. اما به سبب‌های نامعلوم، ساکنان ناحیه‌های نزدیک مرزِ ولایت باتکند قیرغیزستان، پیوسته از مقررات سازشنامۀ مذکور، صرف نظر کرده و عمل‌های اغواگرانه انجام می‌دهند که موجب سر زدن اختلافات مرزی میان ساکنان کشورهای همسایه شود.
در حال حاضر، دیگر شایعه نیست بلکه دلیل‌های غیرقابل انکار گواهی بر آن می‌دهند، که جانب قرقیز حاضر نیست مسئلۀ مذکور را آنگونه که درخور همسایگان نکو باشد، از راه گفت‌وشنید و تفاهم حل و فصل کند و تلاش دارد تا به تاجیکستان فشار بیاورد. اما این راه به جایی نمی‌برد.
فعلاً وضع در قطعۀ مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان معتدل است.
 
مرکز مطبوعات نیروهای مرزی کمیتۀ دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان

Комментарии (0)

Оставить комментарий