نظم عمومی در خاروغ به طور کامل برقرار شد

نظم عمومی در خاروغ به طور کامل برقرار شد
دوشنبه، 29.11.2021. /”خاور” /. تجمع غیرقانونی که از بعدازظهر 25 نوامبر در خاروغ توسط برخی از گروه های ذینفع آغاز شده بود، در ساعت 20:00 روز 28 نوامبر متوقف شد.
به گزارش “خاور” به نقل از مرکز مطبوعاتی کمیته بین ادارات تامین امنیت و نظم عمومی در استان بدخشان، موضوعات تحت صلاحیت دادستانی با همکاری نمایندگان جامعه مدنی، مطابق با قوانین جمهوری تاجیکستان بررسی، ارزیابی و حل می شود.

نظم عمومی در خاروغ به طور کامل برقرار شده است.

فعالیت وسایل نقلیه عمومی در خیابان مرکزی نیز سازماندهی شده است.

مراکز فروش و خدمات معیشی طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند.
مرکز مطبوعات کمیته بین ادارات
تامین امنیت و نظم عمومی
در استان بدخان، شهر خاروغ،

Комментарии (0)

Оставить комментарий