بیانیه مشترک کمیسیون های دولتی در زمینه تعیین مرز و مرزبندی مرز دولتیی جمهوری تاجیکستان و جمهوریی قرقیزستان

بیانیه مشترک کمیسیون های دولتی در زمینه تعیین مرز و مرزبندی مرز دولتیی جمهوری تاجیکستان و جمهوریی قرقیزستان
دوشنبه، 05.06.2021 /”خاور”/. در تاریخ 5 ژوئن سال 2021 نشست کاری کمیسیون های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تعیین مرز و مرزبندی مرز دولتی در منطقه مرز دولتی (نقطه مرزی شماره 12/9 منطقه قرمیق) برگزار شد.
طرفین اظهار داشتند که وضعیت دشوار در منطقه مرز دولتی به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شده است.
طرفین پروتكل مربوط به موارد زیر را امضا كردند:
  • ایستگاه های بازرسی مرزی در هر دو طرف را به فاصله 3 کیلومتر در خاک طرفین تغییر مکان دهند.
  • نیروها و تجهیزات نظامی به پایگاه های دائمی خود بازگردانده می شوند و فقط گشت های مرزی دائمی باقی می مانند.
  • در خصوص استفاده چراگاه ها در این منطقه مصوبه تصویب شد.
  • هرگونه اقدام در مرز دولتی باید از قبل با روسای کمیسیون طرفین هماهنگ شود.
  • مرزبانان باید مراحل تعیین شده را دنبال کنند.
  • فقط اطلاعات توافق شده بین طرفین و مطابق با پروتکل های امضا شده قبلی را در رسانه ها پخش کنند.
  • به روسای گروه های کاری توپوگرافی طرفین دستور داده شد که مرزبندی مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را در اسرع وقت از نقطه مرزی شماره 12/2 الی نقطه مرزی شماره 12/9 تکمیل کنند.
  • طرفین باید کارهای توجیهی را در بین ساکنان روستاهای مرزی انجام دهند.
  • طرفین در مورد پایبندی دقیق به مفاد این پروتکل توافق کردند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий