ردیه وزارت امور داخله به خبر بی‌پایه

ردیه وزارت امور داخله به خبر بی‌پایه
دوشنبه، 31.03.2020 /”خاور”/. وب سایت “اخبارکام” در تاریخ 30 مارس گزارشی را با نام “خودکشی دانش آموز کلاس 11 پس از جریمه 12 هزار سامانی بازرسی دولتی اتومبیلی” منتشر کرده است که به وضع واقعی حادثه موافقت نمی‌کند.

به گزارش خاور به نقل از وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان، سلیمانزاده نبی‌خواجه ‌نصرت، دانش آموز کلاس 11 مکتب شماره 3، متولد سال 2003، ساکن ناحیه مستچاه، در تاریخ 29 مارس، تفریبا ساعت 13:30 دقیقه در انبار منزل مسکونی در اثر به دار کشیدن خود خودکشی کرده است.

این حادثه مربوط به فعالیت بازرسی دولتی اتومبیلی (پلیس راه) نیست. این خبر که او در حین رانندگی مرسدس متعلق به پدرش بازداشت شده بود، هیچ پایه و اساس واقعی ندارد، به گفته پدرش نبی‌خواجه ‌سلیمانزاده، وی نمی تواند خودرورا کنترل کند و مدرک رانندگی ندارد. غیر از این پدر مرحوم ‌سلیمانزاده ماشین مرسدس ندارد و برای هیچ نوع نقض حقوق جریمه نشده است.

به کاربران رسانه ها اطلاع می‌دهیم که عوامل خودکشی مرحوم ‌سلیمانزاده از جانب مقامات تفتیشاتی معلوم می‌شوند. رسانه‌های خبری معلومات را دقیق نسنجیده، نباید اخبار دروغ و اغواانگیز منتشر کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий