مهاجران جویای کار تاجیک در آلماتی با مواد مواد غذایی و ضد عفونی کننده های پزشکی تامین شدند

مهاجران جویای کار تاجیک در آلماتی با مواد مواد غذایی و ضد عفونی کننده های پزشکی تامین شدند
دوشنبه، 30.03.2020 /”خاور”/. به دلیل اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری قزاقستان و اعلام قرنطینه در آلماتی و شیوع بیماری کارونا COVID-19 ، فعالیت مهاجران جویای کار تاجیک متوقف شده است. برای تامین شرایط مادی و اخلاقی آنها، افراد خییر ابتکار شریف را روی دست گرفتند.

به گزارش “خاور” با اشاره به صفحه فیس بوک جمعیت تاجیکان در جمهوری قزاقستان، به ابتکار تجار تاجیک با همکاری فعالان جامعه مدنی در آلماتی برای حمایت و کمک به مهاجران جویای کار تاجیک که بر اثر شیوع ویروس COVID-19 فعالیت خودرا متوقف کرده اند، کمک های خیریه مانند مواد غذای و ضد عفونی کننده های پزشکی ارائه شد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий