"هر کسی که او را دید، خودش را رها کرد، بلافاصله از امور این دنیا آزاد شد"

"هر کسی که او را دید، خودش را رها کرد، بلافاصله از امور این دنیا آزاد شد"
ما انتشار یک کار منحصر به فرد از قرون وسطی - "نام کالاندار" را ادامه می دهیم. منحصر به فرد بودن آن، در وهله اول، در این واقعیت نهفته است که در واقع تنها مقاله تکمیلی الهیاتی است که ما امروزه در سازماندهی طلایی ایجاد می کنیم. نویسنده آن، امام شهر سلکت (اکنون کریمه قدیم) ابوبکر بالندر، به گفته محققان، یکی از نزدیکترین متکلمان خان بابک بود که در آن، همانطور که می دانید، اسلام دین دولتی گروه طلایی را اعلام کرد. با انتشار این اثر، یک منبع تاریخی بسیار عالی برای پژوهشگران زندگی و تاریخ مذهبی، هر دو گروه طلایی و شرق اسلامی به دست می آید. این مقاله حاوی اطلاعات علمی جدید و قبلا ناشناخته در مورد تاریخ اسلام و تصوف است. مطالعه این اثر بدون شک حجاب اسرار و عدم اطمینان را که طولانی مدت فرهنگ و شیوه زندگی جمعیت مسلمان گروه طلایی را تحت پوشش قرار داده است، و نیز ارتباط آن با مناطق مختلف جهان مسلمان جهانی فصل 79، توضیح می دهد. هر کسی که به [خدا] ، همه چیز را به دست آورده است. اکنون به توضیح آن قطب زمان (قطب زعم) گوش کنید (1). به دنبال راه خداوند جهان بروید. کیست که یک دوست نزدیک و دوست نداشته باشد، او در تمام امور این جهان موفق نیست. حتی قبل از مرگ او، مانند ادریس (2)، درگذشت، به زندگی دنیوی اهمیتی نمی دهد. هر کسی که او را دید، خودش را رد کرد، بلافاصله از امور این دنیا آزاد شد. او به شما راز را به شما نشان خواهد داد، او را به عنوان یک ماه به شما روشن خواهد کرد. خورشید روحت به لطف آن، درخشان است، گل تختخواب ذهن شما به لطف آن شکوفا می شود. التیام عذاب قلب از او است، [گل] ریحان در باغ بدن از او است. هر کسی که او را در این جهان دیده است، از هرگونه خیر و آسیب آزاد شده است. پس از آن، او از کسب و کار خود را مضطرب، بازنشسته در یک مکان منزوی با دوست خود. او خود را پاک کرد، و هنگامی که او پاک کرد، او دست و پا خود را کشید، آرام شد. ____________________________________ 1. - قطب (قطب عربی) بالاترین سطح سلسله مراتب دوستان خدا (آولاه) است، فردی کامل به عنوان جانشین خدا (خلیفه)، واسطه بین خدا و بشریت، حمایت از نظم جهانی که توسط خدا برقرار شده است، تکیه بر او یک سلسله مراتب از دوستان خدا است. 2- Idris (انجیل کتاب مقدس) پیامبر اسلام است که در قرآن ذکر شده است. ابوبکر کالاندار رومی. نام کالاندار: مورد علاقه های شما. - هر با مردم I.R.Gibadullina، M.R. شمسیموحمتوا. - کازان: مؤسسه تاریخ S.Mardzhani AN RT، 2017.

Комментарии (0)

Оставить комментарий