تظاهرات در اندیجان

تظاهرات در اندیجان

دهها ساکن محله «افتخار» ناحیه بلیقچی ولایت اندیجان ازبکستان 16 سپتامبر در نزد بنای حکومت ناحیه جمع شده، اعتراض خودرا در ...