درخواست آزادی بلوگ‌نویس منتقد از پریزدنت ازبکستان

درخواست آزادی بلوگ‌نویس منتقد از پریزدنت ازبکستان
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (Committee to Protect Journalists, CPJ) 16 سپتامبر برای آزادی رهایی فوری بلوگ‌نویس ازبکستانی دعوت کرد که بعد انتقاد از پریزدنت ازبکستان 10 سال زندانی شد.
 مقامات آن کشور نادربیک حاجیمت‌اف‌را 12 سپتامبر حبس و در تحقیر پریزدنت شوکت میرزیایف متهم کردند. بر اساس قانون‌‌گذاری، این نوع عدم رعایت قوانین تا 950 دلار جریمه دارد، نه زندان.
 حاجیمت‌اف با نشر نامه‌ای به عنوان پریزدنت، به تحقیق فسادکاری دو منصبدار محلی دعوت کرد. بلوگ‌نویس در نامه‌اش نوشته که حاکمان استان‌های اندیجان و شهریخان ازبکستان سزاوار مکافات‌های پریزدنتی نیستند که اخیراً به آنها داده شد.
«طی سالهای آخر مقامات ازبکستان برای به‌سازی وضع آزادی مطبوعات اقدامات زیاد کردند. ولی صرف نظر از این، زندانی شدن نادربیک حاجیمت‌اف نشانه آن است که انتقاد همانا جزا در پی دارد. حاجیمت‌اف باید فوراً آزاد شود و امکان عملی کردن حقوق‌های قانونی‌اش‌را داشته باشد»، -گفت هماهنگ‌ساز برنامه‌های CPJ  گلنازه سعید.

Комментарии (0)

Оставить комментарий