رئیس سابق امنیت ازبکستان به 18 سال زندان محکوم شد

رئیس سابق امنیت ازبکستان به 18 سال زندان محکوم شد
اختیار عبدالله‌اف، رئیس سابق خدمات دولتی امنیت ازبکستان با جرم تشکیل جمعیت جنایی 18 سال زندانی شد.
 دادگاه نظامی ازبکستان حکم عبدالله‌اف و هم‌مسلکانش را روز 27 سپتامبر اعلام کرد.
 از مرکز مطبوعاتی دادگاه خبر دادند که اختیار عبدالله‌اف در تشکیل جمعیت جنایی، سودجویی، خلاف منافع ازبکستان عمل کردن، طمع‌جویی، سرقت اموال غیر، نقص ردن قانون‌‌گذاری ساحه گمرک، سواستفاده از منصب متهم شد.
 دادگاه همچنین جهانگیر اگماف، معاون سابق رئیس خدمات دولتی امنیت‌را 16 سال، مشاور سابق رئیس علیشیر اشنخاجه‌یف را 17 سال، معاون سابق دادستانی شهر تاشکند یارکین عبدالله‌اف‌را 14 سال و افراد دیگر شامل جمعیت اختیار عبدالله‌اف‌را به سالهای گوناگون زندان حکم کرد.
 اختیار عبدالله‌اف سال 2018 رئیس خدمات دولتی امنیت ازبکستان تعیین شد. وی تا آن زمان دادستان کل ازبکستان بود. پیشتر سناتور یا وکیل کرسی بالایی پارلمان ازبکستان بود. عبدالله‌اف ماه فوریه سال جاری از مقام ریاست خدمات دولتی امنیت ازبکستان برکنار شد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий