بیانیه مرکز مطبوعات دادستانی کل جمهوری تاجیکستان

بیانیه مرکز مطبوعات دادستانی کل جمهوری تاجیکستان
دوشنبه، 05.03.2020 /”خاور”/. مرکز مطبوعاتی دادستان کل جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که در نتیجه همکاری با مقامات ذی دخل جمهوری اتریش، شاولیزاده حزب‌الله عبدالله‌، متولد سال 1991، ساکن ناحیه عبدالرحمان جامی، استان ختلان، یکی از اعضای سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی که بر اساس ماده 307 (3) قسم 2 (مشارکت در فعالیت سازمان افراطی) و ماده 305 قسم 1 (خیانت به وطن) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان در پیگرد بین‌المللی قرار داشت، در حدود این کشور در تاریخ 5 مارس سال 2020 دستگیر و به جمهوری تاجیکستان استرداد شد.
به گزارش “خاور” به نقل از دادستانی کل جمهوری تاجیکستان، بر اساس ماده های پرونده کیفری، شاولیزاده حزب‌الله عبدالله‌ در سال 2016 هنگام در مهاجرت کاری قرار داشتن به سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی شامل شده، با قصد در آینده انجام دادن اعمال تروریستی، بی ثبات کردن وضعیت سیاسی – اجتماعی و تغییر نظم قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تا سال 2019 در پایگاه های تروریستی کشور معلوم خارجی آمادگی ویژه تروریستی-تخریبی را آموزش دیده است.
در جریان تحقیق پرونده‌های کیفری نسبت به اعضای در سالهای 2016-2019 دستگیرشده سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی کوزاف ا. ک.، زبیچایف ن. م.، رضوان اف ا. ر.، اسماعیل اف د. د.، نوروزاف م. س. و غیره دلایل معتمد دست داشتن شاولیزاده ح. ع. به جنایات فوق دسترس گردیده‌اند.
لازم به یادآوری است که تمامی افراد بازداشت شده در پایگاه های ویژه خارج کشور آموزش دیده، با عبور غیرقانونی مرز دولتی وارد قلمرو تاجیکستان شده، قصد انجام عملیات تروریستی داشتند.
لازم به ذکر است که تحت نظارت مقامات ذی دخل اتحادیه اروپا شاولیزاده ح. ع. چهارمین عضو گروه های تروریستی می‌باشد که به جمهوری تاجیکستان استرداد گردید. قبلا شهروندان جمهوری تاجیکستان شیرعلی لایقی، حیات اف مصطفی رحمتشاه آویچ و ظهوراف کامران خیراویچ که برای انجام جنایات تروریستی و افراطگرای از پیگرد جنای در اروپا پناه می‌بردند، دستگیر و به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تسلیم شده‌اند.
دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از توسعه روابط دوجانبه بین مقامات ذی دخل تاجیکستان و کشورهای اتحادیه اروپا و از همکاری آنها در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی ابراز قدردانی می کند.
تحقیقات مقدماتی علیه شوالیزاده ح.ع. ادامه می یابد
دفتر مطبوعاتی دادستانی کل
جمهوری تاجیکستان

Комментарии (0)

Оставить комментарий