نهضتیها جزئی از داعش هستند؟!

نهضتیها جزئی از داعش هستند؟!


طوری معلوم، در تاریخ 16 الی 26 سپتامبر سال جاری در ورشو همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد معیارهای انسانی و حقوق بشر برگزار گردید. همان روز همایش با نام چندی از نمایندگان مخالف تاجیک (در اصل آنها مخالفین نیستند)، از حضور خویش در همایش خودستای کردند. چون با هرزه گوی های این تعداد از اصلباخته و خدابی‌خبر و خودفروش از ازل آشنا هستم، از سر و صدا بلند کردن هایشان زود درک کردم که چنین شیوه گفتار خشنشان تنها وسیله آرام کردن قلب پر از کین و سیاه آنهاست و بس. از سوی دیگر، باید نزد خواجگانشان هر سینت و یوروی استفاده کرده‌اشان را گزارش دهند و برای فعالیت آینده و دریافت کمک های بلاعوض راه را هموار سازند.

از صحبت عبدالله‌ رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، مشاور رئیس مرکز تعقیقات استراتژیک وابسته رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگار روزنامه "تاجیکستان"(ش41، از 9 اکتبر سال 2019) که عضو هیئت دولتی در همایش مذکور بودند، پره اطمینان حاصل کردم که آن توده مخالف و "مذاکراتجو" چندی از گمراهزده و جاده گمکرده‌اند که از اعمال خود پشیمان و راه و واسطه مذاکرات می‌جویند.

عبدالله‌ رهنما ضمن صحبت با خبرنگار عاقلانه و عادلانه ظاهر و باطن آنها را فاش کرده خلاصه کرده است که "مخالفان جانب مذاکره نیستند. "بلی، توده انسان ناشناس و کورذهن، تنگدل و خواجه‌پرست که الفاظ قبیح بر زبان و دل های تاریک دارند، مگر می‌توان با این تعداد سر میز مذاکرات نشست؟ هیچ گاه! هرچند این تعداد خود را عالم و عارف اسلامی می‌پندارند، اما در اصل رفتار و گفتار، معامله و مناسبت زشت آنها نشان آن است که این تعداد عروسک دست بیگانه هستند.

این تعداد از حیله‌گر و مکار مگر فراموش کرده‌اند که زمانی محض همین تیرسران با تیر و توپ خارجی ها خانه تاجیک سوخته و صدها جوانمرد تاجیک را کشته، صدهای دیگر را بیگانه در وطن و دور از وطن گردانیده بود. اگر سرور دولت نقشه صلح طرح ریزی نمی‌کردند، یقین بود که این تیرسران امروز در هیئت داعش و طالبان میدان تازی داشتند. رهبران نهضت با دستور خواجگانشان خواستند از حضور پناهندگان تاجیک در افغانستان سوءاستفاده کنند، اما بازگشت دسته‌جمعانه فراریان تاجیک که با ابتکار و تشبث پیشوای ملت صورت گرفت، اهداف بد مخالفان جنگجو به باد داد.

یک تن از عضو مخالفین شاه نعیم کریم (کوزاف)، در صحبت با یک نفر از سابق نهضتی به وطن برگشته اظهار داشته است که "آنها نیروی قوی دارند و تنها در حالت ضرورت می‌توانند حکومت تاجیکستان را وادار به مذاکرات کنند". از چنین طرز گفتار نهضتی خون‌آشام چون آیینه روشن می‌گردد، که این تعداد از خون انسانی سیرنشده خواهان بار دوم به خاک و خون کشیدن تاجیکستان بهشت‌آسا هسدند. اما غافل از یک چیزند: با همان شیوه خون‌آشامی در خون خودشان غلتان خواهند گشت. زیرا هر که روی ره دیگران چاه حفر می کند، ناگزیر خود روزی نه روزی به چاه حفر کرده‌اش سرازیر می‌افتد. این گفته‌ها نه پیش‌بینی و پیشگویی، بلکه از تجربه تلخ گذشته حاصل شده است که بدخواه کسان اصلا به مقصد نرسد... 

شاید شاه نعیم و دیگر از رهبران نهضت و جانبدارانشان که در مجموع همگی 10-12 نفرند، به گوروه های تخریبکار در افغانستان موجودبوده - طالبان و با نام جنگنده‌های دولت اسلامی تکیه دارند؟! بلی، در این گفته‌ها هیچ جای تردید نیست، زیرا این تعداد از خودخورده‌های خود را حخالفین اعلام کرده که زیر دامان خواجگان غربی و شرقی خود پنه می‌برند، جزئی از دولت اسلامی و طالبانند. در مجموع، هر سازمان و حزب و حرکت های اسلامی تندروی که در جهان فعال هستند، خواه و ناخواه از داعش پشتیبانی می‌کنند.

چند سال قبل جهت شرکت در یکی از کنفرانس ها که موضوع تروریسم جهانی مطرح بود، سفر پاکستان داشتم. بعد از انجام کنفرانس، یک نفر از تحلیلگر پاکستانی،  (با درخواست او از افشای نام و نسبش خودداری می‌کنم) که از مسائل سیاسی تاجیکستان و فعالیت حزب نهضت اسلامی خوب باخبر بود، در صحبت ویژه دلایل خیلی عجیبی را برایم قصه کرد: به اندیشه او، نقشه ساختار دولت اسلامی هنوز سالهای قبلی در پاکستان با پیشنهاد و توسعه اسامه بن لادن طرح ریزی گشته بود و می‌بایست مرکز بود و باش این دولت سیه‌کار نه در سوریه، بلکه در بدخشان تاجیکستان و افغانستان روی کار می‌آمد و کشورهای افغانستان و پاکستان و چینی های اویغوری بنیان گذاران دولت اسلامی را کمک و پشتیبانی می‌کردند. وقتی جنگ شهروندی در تاجیکستان آغاز شد، اکثر خوب آگهند که در منطقه وخشان زمین جنگنده‌های گلب‌الدین حکمتیارهمراه با مزدورانشان جمعه نمنگانی و طاهر یولداش اف (شهروندان ازبکستان) راهبلد و فرمانده مخالفین بودند که همه را سراسر از دم تیغ می‌گذرانیدند. حتی در آن زمان نقشه جای دادن پناهندگان تاجیک در قلمرو افغانستان و همچون سپر زنده مورد استفاده قرار دادن آنها میان سران نهضت اسلامی تاجیکستان و افغانستان و نماینده اسامه طرح ریزی شده بود. حوادث بعدی طبق سناریو قبلا آماده شده نهضتی های و خواجگانشان عملی شد: مردم منطقه وخشان زمین رودخانه از آموعبور کرده، سرزمین افغانستان را برای خود پناهگاه بی‌خوف قرار دادند. سابق فراریان حکایت می‌کنند که رهبران و فعالان نهضت اسلامی تاجیکستان را نماینده‌های القاعده با پرچم تشکیلات تروریستی استقبال گرفتند. بعدا مشق و تمرین جنگیان تخریبکار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اردوگاه های جنگی پاکستان آغاز شد.

در پایان گفتار تحلیلگر پاکستانی شکرانه کرد که با ابتکار و تشبث رئیس جمهوری تاجیکان قرارداد صلح در تاجیکستان امضا شد و اهداف ‌آلوده با غرض حزب نهضت و خواجگانش را برباد داد.

بلی، می‌توان به این گفته‌های تحلیلگر پاکستانی راضی شد. زیرا هرچند مخالفین خود را یک جانب صلح به جهانیان معرفی کرده بودند، اما پیوسته از خواجگانشان که در سر اندیشه و افکار تاسیس و تشکیل دولت اسلامی را داشتند، دستور و سپارش و پول دریافت می‌کردند و قصد داشتند تا پایگاه ها و زمینه مستحکم تاسیس دولت اسلامی را در قلمرو تاجیکستان و افغانستان راه‌اندازی کنند. واقعا، مخالفان ناشکر و ناسپاس زمان برقراری صلح و آشتی نقاب صلح بر روی داشتند و از حرکت و رفتار و گفتارشان یقین معلوم بود که این طایفه از بداندیش خیرخواه ملت و کشور نیستند.

با گذشت وقت با چشم دل دیدیم که نهضتی ها با سروری کبیری خواجه‌پرست و مکار و زیرک دست به چه اغوای و توتعه های زدند. می‌گویند که زبان دزد و غر دراز است. کبیری و چند نفرک از پیروانش شبکه‌های اجتماعی، بخصوص فییسبوک و سامانه‌های بدبویشان را به منبر اغوای و دسیسه و تسکین قلب هایشان تبدیل داده، روز تا بیگاه امثال سگهای ولگرد و گرگان گرسنه فریاد می‌کشند. بلی، الاس و فریاد آنها از ترس جان است و بس!

در پایان گفتار، دوباره رجوع می‌کنم به گفته‌های تحلیلگر پاکستانی: نهضتی ها جزئی از قنات داعش هستند. پس، اگر چنین است، می‌توان به پیشنهاد عبدالله‌ رهنما راجع به تاسیس پلتفورم جهت مبارزه با پدیده افراطگرای راضی شد. باور دارم که صدای مشترک هر شخص خیرخواه و وطن‌دوست هر گونه هدف و نیت ناپاک بدخواهان را هدف خاک خواهد کرد.

زبیر بخت‌آور،

تحلیلگر

Комментарии (0)

Оставить комментарий