پنجکنت: چرا خودکُشی زیاد است؟ (ویدیو)

پنجکنت: چرا خودکُشی زیاد است؟ (ویدیو)
در پنجکنت سالهای آخر خودکُشی زیاد شده است. در پنج ماه سال روان جاری 4 زن دست به خودکُشی زده‌اندت.
یکی از آنها زنی می‌باشد که در دیهه مرغیدر خودرا با دو کودک خردسال به دریای زرافشان انداخته است. جسد زن و پسر کوچک سه‌ماهه‌اش‌را پیدا کردند، ولی از دختر پنج‌ساله‌را تا به حال پیدا نکرده‌اند.
 دیگر حادثه دهشت‌آور این در دیهه مداوره به وقوع آمده است. عروس پنج‌ماهه، با اسم نرگس‌را مادرشوهر و خواهرشوهرش به قتل رسانیده‌اند.
با همین منظور خبرنگار سامانه “tajikistantimes.com “ با مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکنت، شاهده قیام‌زاده راجع به خشونت، زورآوری و خودکُشی همصحبت گردید.

Комментарии (0)

Оставить комментарий