شرکت اولین بار ازبکستان در “Miss Intercontinental”

شرکت اولین بار ازبکستان در “Miss Intercontinental”
برای اولین بار نماینده کشور ازبکستان در آزمون بین‌المللی “Miss Intercontinental” شرکت می‌کند.
 نگینه فخرالدین‌آوای 20 ساله، مدل از کشور ازبکستان در میان 100 دختر از کشورهای مختلف جهان به این آزمون بانفوذ دنیا می‌رود.
 این دختر در آزمون زیبایی در بین دختران کشورهای عضو اتحاد دول مستقل برنده شد و عنوان Miss Intercontinental Uzbekistan 2019 صاحب گردید.
 همچنین، در سال 2018 نگینه فخرالدین‌آوا در آزمون “تاپ- مدل  کشورهای مشترک‌المنافع – 2018” شرکت کرده، به آزمون نهایی Fasion Model 2018 و Top model friendship راه یافته است.
 آزمون بین‌المللی “Miss Intercontinental”  از سال 1989 همه‌ساله برگزار شده و غالب آزمون تاج با ارزش 361 هزار و 466 دلاررا به دست خواهد آورد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий