پیرزن 72 ساله دانشجو می‌شود؟

پیرزن 72 ساله دانشجو می‌شود؟
در کشور ازبکستان یک زن 72 ساله مدارک خودرا به عنوان داوطلب ورود به دانشگاه دولتی فرغانه تحویل داده است.
 بر اساس تغییرات در مقررات دانشگاه‌ها محدودیت سنی برای دانشجو شدن لغو شده و مدارک این زن کهن‌سال پذیرفته شد.
در این باره برنا رجباوا، سردار ریاست مرکز دولتی تیستی ازبکستان به خبرنگاران اطلاع داده است.
 این منبع گفته که تا به امروز بیش از 70 هزار نفر داوطلب به دانشگاه و دانشکده‌های ازبکستان مدارک خودرا تحویل داده‌اند.
 طبق قرار حکومت ازبکستان از 7 ژوئن سال جاری فرزندان کارمندان نهادهای نظامی و امور داخلی، برندگان المپیاد‌های کل جمهوری و بین‌المللی، معلولین و افرادی که خدمت نظامی‌را انجام داده‌اند برای ورود به دانشگاه و دانشکده‌ها امتیاز دارند.
امتحانات ورود به مؤسسات آموزش عالی ازبکستان 25 ژانویه آغاز و 20 آگوست پایان خواهند یافت.

Комментарии (0)

Оставить комментарий