مومن‌‌آباد: مادر پسر نوزادشرا فروخت

مومن‌‌آباد: مادر پسر نوزادشرا فروخت
در شهر کولاب زن 25 ساله‌را با گمان خرید و فروش کودک بازداشت نمودند، اطلاع می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت کشور تاجیکستان.
 طوری منبع اطلاع می‌دهد، هنگام اجرای امور اکتشافی- جستجویی از جانب کارمندان پلیس زن 25 ساله ساکن ناحیه مومن‌‌آباد، با گمان خرید و فروش نابالغ  بازداشت شد. در خبر آماده است که این زن 9 ژوئن سال 2019، در تولدخانه مرکزی شهر کولاب طفل نوزاد جنسش پسر تولد کرده، بعداً با مصلحت پیشکی با زن 44ساله ساکن ناحیه واسع، طفل نوزادش‌را به مبلغ 1050 سامانی به زن 57 ساله ساکن ناحیه مومن‌‌آباد، فروخته‌اند.
 عاید به این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده، امور تفتیشاتی ادامه‌ دارد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий