در دوشنبه کتاب شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به زبان تاجیکی رونمای شد

در دوشنبه کتاب شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به زبان تاجیکی رونمای شد
در شهر دوشنبه مراسم رونمایی کتاب شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین با نام “در باره مدیریت دولتی” به زبان تاجیکی برگزار شد.
این مراسم در آستانه سفر دولتی شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به جمهوری تاجیکستان برگزار شد.
به گزارش خاور، در رونمایی کتاب مذکور دولتعلی سعید، معاون یکم نخست وزیر جمهوری تاجیکستان پیام تبریک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به شرکت کنندگان این نشست ابلاغ کرد و گفت که در این پیام، از جمله چنین آمده است: باور دارم که این کتاب به خوانندگان تاجیک برای از نزدیک شناس شدن با کشور چین و اصول معاصر مدیریت دولتی در این کشور امکان فراهم می‌آرد. با تشبث سیاست دوراندیشانه شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین این جمهوری به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و علمی و تکنیکی نائل گردید. تاجیکستان از این دستاوردهای همسایه نزدیک خود-چین صدقا خوشحال است.
این کتاب که شامل 80 مقاله، مصاحبه و گزارش ها می باشد، خوانندگان را با تاریخ پرغناوت گذشته و امروزه، آرزو و آمال نجیب مردم چین، مهمترین بخش های توسعه اقتصادی و اجتماعی، دورنمای این کشور و ملت صاحب تمدن آشنا می‌سازد.


Комментарии (0)

Оставить комментарий