طاقه‌یف پریزدنت قزاقستان انتخاب شد

طاقه‌یف پریزدنت قزاقستان انتخاب شد
قاسم‌جامرت طاقه‌یف در انتخابات قبل از مهلت پریزدنتی قزاقستان با کسب 70 درصد آراء رئیس جمهور این کشور انتخاب گردید.
 در این انتخابات که روز 9 ژوئن برگزار گردید، نخستین زن نامزد به مقام پریزدنتی قزاقستان و وکیل پارلمان این کشور از حزب «عاق ژال» (“راه سفید”) دانیا اسپه‌یوا، 5 درصد رأی مردم کشورش‌را به دست آورد. نامزدهای دیگر از یک تا چهار درصدی رای گرفته‌اند.
 بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان،  میزان شرکت شهروندان در انتخابات پریزدنتی 77 درصدرا تشکیل داده است.
 در همین حال، طبق اطلاع وزارت کشور قزاقستان، در شهرهای آلما‌اتی و نورسولتان آن کشور تظاهرات اعتراضی انجام شده و حدود 500 نفر به ادارة پلیس برده شده است.
 میان بازداشت‌شده‌های روز 9 ژوئن، کارمندان رسانه‌ها هم هستند.
 ضمناً، امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت تلفنی قاسم‌جامرت طاقه‌یف، پریزدنت تازه‌انتخاب قزاقستان‌را با پیروز‌ی در انتخابات تبریک گفت.

Комментарии (0)

Оставить комментарий