شرکت پسر و دامادهای میرزیایف در جشن عروسی پسران امیر دوبی

شرکت پسر و دامادهای میرزیایف در جشن عروسی پسران امیر دوبی
پسر 10 ساله رئیس جمهور ازبکستان علی‌شیر میرزیایف همراه با دامادهایش آیبیک تورسون‌اف و آتبیک عمراف و فامیلش میرامان روز 6 ژوئن در جشن عروسی پسران شیخ محمد بین رشید المختم، معاون رئیس جمهور امارت متحده عرب، نخست‌وزیر و امیر دوبی حضور داشته‌اند.
 در این باره از عکس آتبیک عمراف در صحفه‌اش در instagram همراه با امیر دوبی معلوم گردیده است. آیبیک تورسون‌اف داماد ارشد شوکت میرزیایف در مقام معاون اول رئیس دستگاه پریزدنت و آتبیک عمراف معاون اول رئیس خدمات امنیت رئیس جمهور ایفای وظیفه می‌کنند.
تا کنون دفتر مطبوعاتی پریزدنت ازبکستان حضور اهل خانواده شوکت میرزیایف در جشن عروسی امیر دوبی‌را شرح نداده است. امیر دوبی در حاشیه‌ عید الفطر 3 پسرش‌را زن داد و به جشن عروسی اساساً مهمانان خارجی دعوت شده‌اند.
ضمناً، شوکت میرزیایف در جریان سفرش به امارات متحده عرب 26 مارس سال جاری با شیخ محمد بین رشید المختم، امیر دوبی دیدار کرده بود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий