ازبکستان و قرقیزستان خواستار ویزه واحد

ازبکستان و قرقیزستان خواستار ویزه واحد
خدمات مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان خبر داده است، در جلسه کمیسیون بین‌پارلمانی قرقیزیستان و ازبکستان در شهر اوش راه‌اندازی نظام واحد ویزا برای کشورهای آسیای مرکزی بررسی شده است.
ازبکستان و قزاقستان هنوز در ماه فوریه سال روان تصمیم داشتند که نظام همسان به رواد شنگین-Silk Visaرا جاری کنند، ولی آن به تأخیر افتاد. مجری معاون اول رئیس کمیته جهانگردی ازبکستان الغبیک قاسم‌خواجه‌ایف گفت، نظام مذکور برای آن جاری نشد که موقع دو کشور در رابطه به نظام بدون روادید با کشورهای دیگر گوناگون است.
کارشناسان گفتند، یک مسئله دیگر ارزش ویزا است. «قزاقستان یک نرخ‌گذاری‌را معین کرده است، ما نرخ دیگررا. ما باید در این زمینه توافق بکنیم. از همین خاطر، حالا ما این جزئیات‌را موافقه داریم»، افزود قاسم‌خواجه‌اف.
قرقیزیستان و تاجیکستان نیز آماده‌اند، به طرح  Silk Visa پیوندند و ترکمنستان در این زمینه تا هنوز در اندیشه است. امکان پیوستن آذربایجان و ترکیه نیز در آینده بررسی می‌شود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий