پریزدنت ازبکستان پلو هم درست می‌کند

پریزدنت ازبکستان پلو هم درست می‌کند
شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان به هنگام فارغ شدن از امور دولتی در خانه پلو درست می‌کند.
سعیده میرزیایوا، دختر پریزدنت ازبکستان عکس پدرش به هنگام پختن پلورا در صفحه خود در فیسبوک جا داده است.
سعیده میرزیایوا نوشته است: “بعضی اوقات برای سفره خانوادگی ما پدرم پلو درست می‌کنند. اما ما کمک می‌کنیم. عید رمضان مبارک!”
عکس رئیس جمهور ازبکستان به هنگام آماده کردن پلو 4 ژوئن، روز عید رمضان منتشر شد.
ماه آوریل سال 2019 سعیده میرزیایوا رئیس آژانس اخبار و ارتباطات وابسته به دستگاه پریزدنت ازبکستان تعیین شد.
ضمناً، شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در آستانه عید رمضان 575 زندانی‌را عفو کرد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий