وارد شدن جنگجویان جدید در دونتسک

وارد شدن جنگجویان جدید در دونتسک
شبه نظامیان جمهوری دونتسک از ورود گروه جدیدی از جنگجویان جبهه راستگرا به دونباس خبر دادند.
به گزارش اسپوتنیک، ادوارد باسورین، نماینده رسمی شبه نظامیان جمهوری خود خوانده "دونتسک" گفت در دونباس، در منطقه یک شهرک تحت کنترل ارتش اوکراین، اعضای "جبه راستگرا" دوباره حضورشان ثبت شد.
سخنگوی این اداره خاطرنشان کرد: حضور در منطقه مسئولیت اولین گردان جداگانه تفنگداران دریایی تیپ 36 (نیروهای مسلح اوکراین) در منطقه شهرک پاولوپول، اعضای "جبهه راستگرا" جمهوری خلق دونتسک آشکار شد.
به گزارش انتظامات دونتسک، افسران مرکز اطلاعات و عملیات روانی تیپ 74 و یک گروه فیلمبرداری از کانال 5 اوکراین، اعضای این گروه ملی گرا را همراهی می کنند.
باسورین افزود: قابل توجه است که در حین فیلمبرداری داستان های تحریک آمیز، ملی گرایان مصاحبه می کنند و خود را سرباز معرفی می کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий