ساخت تانک موترسایکل‌گونه در ویتنام+ویدیو

ساخت تانک موترسایکل‌گونه در ویتنام+ویدیو
یک نوع جدید از تانک مبتنی بر موتورسایکل در ویتنام ساخته شده است.
به گزارش اسپوتنیک، ویدیویی که از سوی یکی از کاربران توییتر به نشر رسیده است، مدلی از تانکی است که مبتنی بر موترسایکل در ویتنام ساخته شده است.
این طرح برگرفته از یک برج و اسلحه است.
در پیش روی شیشه، طراحان جزئیاتی را نصب کردند که شبیه به تفنگ اصلی، برج فرماندهی و مسلسل ضد هوایی است.
زیر بدنه، به تقلید از یک تانک، یک موترسایکل وجود دارد که جابجایی این مدل تانک را تضمین می کند.
خاطرنشان شده است که این طرح برای شبیه سازی اقدامات یک دشمن بالقوه در تمرینات طراحی شده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий