اروپا مخالف برگشت اعضا ناتو بعد از سال 1997 است

اروپا مخالف برگشت اعضا ناتو بعد از سال 1997 است
استولتنبرگ: ناتو با ایده خروج نیروها از کشورهای که از سال 1997 به این ائتلاف پیوسته اند موافق نیست.
به گزارش اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اظهار داشته است که ناتو مخالف است که ناتو باید نیروهای خود را از کشورهای که از سال 1997 به ناتو پیوسته اند، خارج کنند.
وی تاکید کرده گفت: "متحدین ناتو نمی توانند از پرنسیپ های امنیت ملی اروپا امتناع ورزد. هر کشور می تواند خودش مسیر خود را تعیین کند که آیا می خواهد عضو ناتو باشد یا خیر. همچنان ما نمی توانم توافق کنیم که ما نباید سرباز ناتو در تمام کشور های باشد که بعد از سال 1997 عضو ناتو شده اند.
وی گفت که در این صورت نصف اعضا ناتو از حمایت ناتو مستفید نمی شوند و اعضا کلاس دوم می گردند.
استولتنبرگ تاکید کرد که ناتو آماده بحث با روسیه در کاهش تسلحات نظامی، منجمله سلاح هستوی می مباشد. همزمان خواهان اوکراین بدون تشنج گردید و گفت که ناتوآماده است به نگرانی روسیه گوش دهد.
قابل ذکر است که روسیه بارها اتهامات غرب و اوکراین مبنی بر "اقدامات تهاجمی" را رد کرده و اعلام کرده است که کسی را تهدید نمی کند و قصد حمله به کسی را ندارد و اظهارات "تجاوز روسیه" بهانه ای برای قرار دادن تجهیزات نظامی بیشتر ناتو در نزدیکی این منطقه است.
وزارت خارجه روسیه پیشتر خاطرنشان کرد که اظهارات غرب در مورد "تجاوز روسیه" و امکان کمک به کی یف در دفاع از خود در برابر آن مضحک و خطرناک است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий