محافظان صلح در قزاقستان حق استفاده از سلاح را دارند

محافظان صلح در قزاقستان حق استفاده از سلاح را دارند
منشی عمومی سازمان CSTO هشدار داده است که نیروهای حافظ صلح سازمان امنیت دسته‌جمعی درصورت ضرورت می توانند از سلاح استفاده کنند.
به گزارش اسپوتنیک، استانیسلاو زاس منشی عمومی سازمان امنیت دسته‌جمعیCSTO اظهار داشته است که نیروهای حافظ صلح جمعی CSTO در قزاقستان حق دارند در صورت حمله باندهای مسلح از سلاح استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر گروپ های مسلح بر نیروهای حافظ صلح حمله کنند چه اتفاقی خواهد صورت گرفت، پاسخ داده گفت: بلی، در این صورت، نیروهای اعزام شده صلح می توانند در مقابل شورشیان مسلح از سلاح استفاده کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий