حوادث فعلی امنیت قزاقستان را تهدید می کند

حوادث فعلی امنیت قزاقستان را تهدید می کند
منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که حوادث قزاقستان امنیت این کشور را تهدید می کند.
استانیسلاو زاس، منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی، به اسپوتنیک گفت که رویدادهای قزاقستان تهدیدی واقعی برای امنیت جمهوری، ثبات و حتی تمامیت ارضی آن است.
وی گفت: بنابراین چنین درخواستی دریافت شد، مشورت های اضطراری سران کشورها انجام شد و تصمیم مناسبی برای استفاده از پتانسیل حفظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی اتخاذ گردید تا این تهدیدات در آنجا به حداقل برسد و بومی سازی شود.
منشی عمومی این سازمان یادآور شد که انگیزه اصلی تصمیم شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی "ارائه کمک و حمایت از قزاقستان در این دوره دشوار" است و سایر حدس ها "کاملاً مزخرف" هستند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий