اطلاعیه مرکز مطبوعاتی دادستانی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه

اطلاعیه مرکز مطبوعاتی دادستانی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه
دوشنبه، 30.12.2021. /”خاور”/. در تاریخ 30 دسامبر سال 2021، یک شهروند جمهوری تاجیکستان چارشنبه اف چارشنبه اوزخان آویچ، متولد سال 1995، شهر خاروغ به طور موقت در فدراسیون روسیه به طور غیرقانونی اقامت داشت، با مصوبه دادگاه شهرستان اوساونکینای شهر مسکو با جرم نقض قوانین اقامت در فدراسیون روسیه و تحت خطر قرار دادن سلامتی شهروندان به مبلغ زیادی جریمه شده و از فدراسیون روسیه اخراج شد.

به گزارش “خاور” به نقل از سخنگوی دادستانی ناحیه شاه منصور، در نتیجه بازرسی مشخص شد که علیه چارشنبه چارشنبه اف به دلیل سرقت اموال شخصی ابوالنظر ممدکریم اف، ساکن شهر خاروغ، در ماه می سال 2014 بر اساس ماده 244 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان پرونده جنای افتتاح شد و بر اساس قانون عفو در نوامبر سال 2014 مورد عفو قرار گرفت.
او از عواقب این کار عبرت نگرفت و به تخلفات خود ادامه داد.
او به عنوان یک وبلاگ نویس، مرتبا از سخنرانی های تحریک آمیز در شبکه های اجتماعی، به ویژه صفحه شخصی خود، chchorshanbiev_pm، برای تحریک نفرت ملی و منطقه ای و تحریک به شورش استفاده کرده است.
در رابطه با چارشنبه چارشنبه اف به موجب مواد 189 و 307 قانون کیفری تاجیکستان علیه وی پرونده کیفری آغاز شده و تحقیقات مقدماتی در این زمینه ادامه دارد.
چارشنبه چارشنبه اف از لحظه دستگیری طبق قوانین جمهوری تاجیکستان وکیل برای وی فراهم شد.
بستگان نزدیک چارشنبه چارشنبه اف به ظن ارتکاب این جنایات رسما از دستگیری وی مطلع شدند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий