بررسی امنیت جهان بین نظامیان روسیه و بریتانیا

بررسی امنیت جهان بین نظامیان روسیه و بریتانیا
ستردرستیز قوای مسلح روسیه با همکار بریتانیایی خود وضع امنیت منطقه و جهان را بررسی نمودند.
به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه خبر داده است که جنرال والریی گراسیموف ستر درستیز قوای مسلح روسیه طی تماس تلیفونی با جنرال تونی راداکین وزیر دفاع بریتانیا صحبت کرد.
گفته شده است که در این نشست، بین جانبین تبادل نظر در مورد چالش های مهم و امنیت منطقوی و جهانی صورت گرفت.

Комментарии (0)

Оставить комментарий