پوتین در مورد به رسمیت شناختن افغانستان به اسپوتنیک پاسخ داد

پوتین در مورد به رسمیت شناختن افغانستان به اسپوتنیک پاسخ داد
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوال خبرگزاری اسپوتنیک درباره افغانستان که آیا روسیه دولت طالبان را به رسمیت می شناسد، پاسخ داد.
به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین مایل است وضعیت در منطقه باثبات باشد، برای روسیه "این یک سوال بیهوده نیست" - مقامات از نفوذ افراط گرایان به جمهوری های آسیای مرکزی و گسترش مواد افیونی افغان هراس دارند.
در مسئله شناخت باید از واقعیت ها حرکت کرد. کشورهای که بیشترین آسیب را وارد کردند، باید به مردم افغانستان کمک کنند. به طور مثال، ذخایر پول - دارایی های افغانی در بانک های آمریکایی را آزاد کنید.
پوتین در مورد طالبان کفت، چیزی که مربوط به رسمیت شناختن می شود، باید به واقعیت ببینیم.
پوتین افزود: "ما تلاش خواهیم کرد تا تصمیم به رسمیت شناختن طالبان هماهنگ با کشور های دیگر باشد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий