تحلیل‌گر امریکایی: ایالات متحده شاید فروپاشی و هرج و مرج خواهد بود

تحلیل‌گر امریکایی: ایالات متحده شاید فروپاشی و هرج و مرج خواهد بود
این تحلیل‌گر اظهار داشت که این ممکن است به دلیل ویروس کرونا، تهدید روسیه و چین اتفاق بیفتد.
به گزارش اسپوتنیک، اریک بست، روزنامه نگار و تحلیل‌گر امریکایی در مصاحبه با "Kupředu do minulosti"، فروپاشی و هرج و مرج ایالات متحده را پیش بینی کرد.
این تحلیل‌گر تاکید دارد که کشورهای غربی دست به تخریبی خود زده اند.
به گفته وی، مشکل اصلی امریکا وسواس هژمونی است، مقام‌های این کشور اطمینان دارند که هیچ کشور نمی تواند در عرصه های نظامی، سیاسی و اقتصادی از ایالات متحده پیشی بگیرد.
او افزود: زمانی خواهد که امریکایی ها می خواهند از کشور فرار کنند، اما خیلی دیر است، مرزها بسته خواهند شد.
آقای بست تاکید داشت: "به احتمال زیاد هرج و مرج رخ خواهد داد، سپس شاید یک رژیم تمامیت‌خواه یا یک حکومت یک دست قوی بود، نمی دانم رویدادها چگونه اتفاق خواهد یافت، اما همه چیز به سمت این پیش می‌رود".
این تحلیل‌گر اظهار داشت که این ممکن است به دلیل ویروس کرونا، تهدید روسیه و چین اتفاق بیفتد.
به باور، بست ایالات متحده از هم خواهد پاشید و کشوری جدید بوجود خواهد آمد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий