بیانیه مشترک

بیانیه مشترک
دوشنبه، 30.04.2021 /”خاور”/. کمیسیونهای که به ابتکار دولت های تاجیکستان و قرقیزستان برای حل درگیری مسلحانه در تاریخ 29 آوریل سال 2021 در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تشکیل شد، علل و عواقب این حادثه را مورد بحث قرار دادند و توافق کردند که درگیری های مسلحانه قطع کرده شوند.
پرسنل و تجهیزات نظامی باید به مکان دائمی خود بازگردانده شوند و اقدامات لازم برای جلوگیری از تنش ها انجام شود. ایجاد یک کارگروه مشترک متشکل از کارمندان نهادهای انتظامی و اجرایی دو کشور برای انجام کامل اقدامات برنامه ریزی شده و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای روند مذاکره سودمند متقابل بین دو ملت و کشور دوست ایجاد شود.
 
از جانب هیات                                                از جانب هیات
جمهوری تاجیکستان                                          جمهوری قرقیزستان
یتیم اف س.س.                                              سوانعلی اف آ.ا

Комментарии (0)

Оставить комментарий