ورزشکاران نوجوان تاجیک از تاشکند پنج مدال آوردند

ورزشکاران نوجوان تاجیک از تاشکند پنج مدال آوردند
ورزشکاران نوجوان تاجیک از بازی های بین‌المللی کشورهای آسیای مرکزی ورزش سبک با 5 مدال، از جمله 1 طلا و 4 برنز به وطن برگشتند.
به گزارش خاور به نقل از سامانه رسمی کمیته آلمپیک کشور، این بازی ها از 2 الی 3 مارس در شهر تاشکند برگزار شد که در آن 128 ورزشکار از 4 کشور شرکت کردند.
هیات جمهوری تاجیکستان شامل 19 ورزشکار بود.
به اطلاع منبع، مدال طلای مسابقه را میرزادولت سنگین زاده در دو 100 متری با نتیجه 11.52 ثانیه کسب کرده، در مسافه 200 متر با نتیجه 23.34 ثانیه به مقام سوم دست یافت.
3 مدال برنز را میان خانمان ماه رخسار سعیدقل آوا در مسافه 3000 متر، هلاله رستم آوا در پرتاب  گرز با نتیجه 29.15 متر و میان آقایان سیف‌الدین ذوالفقاربیک اف در پرتاب گرز‌ با نتیجة 43.10 متر کسب کردند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий