امروز باشگاه “استقلال” نخستین ‌بازی تاریخی خود را در لیگ مساقبات آسیا برگزار می‌کند

امروز باشگاه “استقلال” نخستین ‌بازی تاریخی خود را در لیگ مساقبات آسیا برگزار می‌کند
هرمان تاجیکستان – باشگاه “استقلال” دوشنبه امروز برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود در بازی های انتخابی لیگ مسابقات آسیا شرکت می‌کند.
روز 12 فوریه باشگاه “استقلال” با باشگاه AGMK ازبکستان وارد رقابت می‌شود.
غالب ‌بازی باشگاه های AGMK و “استقلال” روز 19 فوریه با باشگاه “النصر” عربستان سعودی برای به مرحله گروهی همراه شدن وارد رقابت می‌شوند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий