میان تاجیکستان و کشور قطر توافقنامه تنظیم نیروی کاری امضا شد

میان تاجیکستان و کشور قطر توافقنامه تنظیم نیروی کاری امضا شد
روز 3 فوریه سال 2019 سمنگول تغایزاده، وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در اساس دعوت یوسف بن محمد العثمان فخرو، وزیر توسعه اداری، شغل و امور اجتماعی قطر و به دولت قتر سفر کرد.
به گزارش خاور به نقل از وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در چارچوب سفر مذکور سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر در مورد  تنظیم نیروی کاری در دولت قطر امضا شد.
بنا به اطلاع منبع، در جریان سفر وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با یوسف بن محمد العثمان فخرو، وزیر توسعه اداری، شغل و امور اجتماعی، ابراهیم الدهیلی، مدیر کل کمیته تنظیم امور بشردوستانه و معاون وزیر توسعه اداری، شغل و امور اجتماعی دولت قطر دیدار و گفتگو کرده، مسائل روابط آتی دوجانبه را در زمینه کار، شغل اهالی، تحصیلات تخصصی و تعلیم بزرگسالان بحث و بررسی شدند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий