ورزشکاران تاجیکستان در بازی های بین المللی “کودکان آسیا” شرکت خواهند کرد

ورزشکاران تاجیکستان در بازی های بین المللی “کودکان آسیا” شرکت خواهند کرد
ورزشکاران تاجیکستان در بازی های بین المللی “کودکان آسیا” که روز 9 فوریه در شهر ساخالین روسیه برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.
در بازی های زمستانه “کودکان آسیا” که تا روز 16 فوریه ادامه می یابد، ورزشکاران از کشور های ویتنام، ژاپن، تایلند، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگر شرکت خواهند کرد.
بازی های زمستانه “کودکان آسیا” در هشت نوع ورزش، از جمله اسکی، اسنوبورد، بیاتلون، اسکی روی زمین، اسکی پریدن، هاکی روی یخ و عیره برگزار خواهد شد.
کشور مارا در این بازی ها جهانگیر یحیی زاده، محمودجان ایشان اف و ذکرالله شمس الله نمایندگی می کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий