آغاز سفر کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان به استان سغد

آغاز سفر کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان به استان سغد
دوشنبه، 22.03.2020 /”خاور”/. امروز بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف شرکت در طنطنه‌های جشن نوروز بین‌المللی، ملاقات و صحبتها با ساکنان و افتتاح چند ساختمان جشنی به استان سغد تشریف آوردند.

در فرودگاه بین‌المللی خجند بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان را راهبریت و فعالان استان سغد استقبال گرفتند.

در شهر و نواحی استان سغد جشن نوروز عالم‌افروز با اجرای تمامی عنعنه‌هایش جشن گرفته می‌شود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий