نخستین پیروز‌ی فوتبال‌بازان تاجیک در جام جهان

نخستین پیروز‌ی فوتبال‌بازان تاجیک در جام جهان
سته منتخب فوتبال‌بازان 17 ساله تاجیکستان در ‌بازی اولین در بازی‌های“جام جهان-برازیل-2019” به دسته منتخب کمیرون، قهرمان قاره آفریقا با حساب 1 بر صفر پیروز شدند.
 گل یگانه‌را در قسمت دوم ‌بازی شریف‌بیک رحمتاف از طریق ضربه جریموی 11 متری زد.
 دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تنها دسته‌ی است در میان کشورهای پساشوروی که به بازی‌های فینالی جام جهان میان فوتبال‌بازان 17 ساله در بروزیل راه یافت.
  ‌بازی دیگر در گروه ا میان دسته‌های دسته‌های آرژانتین و اسپانیا با حساب 0: 0 مساوی انجام یافت.
 همین طریق پس از یک ‌بازی دسته منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در زینه اول قرار دارد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий