افضل‌شاه شادی با کمک “آریان‌بانک” مداوا شد

افضل‌شاه شادی با کمک “آریان‌بانک” مداوا شد
 افضل‌شاه شادی، هنرمند شایسته تاجیکستان بعد معالحه دوباره که در آلمان قرار داشت، به وطن برگشت.
 او طی صحبت با هفته‌نامه “عائله” به رئیس “آریان‌بانک” اظهار سپاس نموده و گفت که هنگام معالجه در آلمان از طرف این بانک کمک مالی دریافت کرده است.
 همچنین، ایشان افزوده است که دوستان نزدیکش بسیار به دیدارش می‌آمدند.
 “دوستان دورم باشند، تقریباً هر روز زنگ زده، از حال و احوالم پرسان می‌شدند. اینچنین، سفارت‌های تاجیکستان در اروپا، سفیر تاجیکستان در بروکسل و نماینده‌ها در فرانسه، هلند، سوئیس و در خود آلمان نیز. همه اینها از حال من باخبر بودند. نمایندگان‌شان‌را به نزد من اعزام می‌کنند. حتی سوال کردند که “چی خدمت بکنیم؟ چه امر و سفارش هست؟” من گفتم که “ز همه شمام تشکر می‌کنم. همین دیدار شما برای من یک دولت است، چون این دیدارها به من نیوری تازه می‌بخشد”. و البته پشتبیانی بی‌واسطه شرکت سهامی عام “آریان‌بانک” تاجیکستان. حسن اسدالله‌زاده، رئیس محترم این بانک بسیار به من کمک کردند”-تأکید می‌کند هنرمند معروف تاجیک.
 ضمناً، افضل‌شاه شادی به علت زخم معده دو بار به آلمان سفر کرده، سه جراحی کرده و به وطن سلامت برگشت. انتظار می‌رود که افضل‌شاه شادی روزهای نزدیک با برنامه‌های کنسرتی به شهرهای پنجکینت و اسفره، استروشن و خجند سفر بکند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий