یلدوز عثمان‌آوا در روز خجند ترانه می‌خواند

یلدوز عثمان‌آوا در روز خجند ترانه می‌خواند
شام 25 سپتامبر یلدوز عثمان‌آوا، نازیه کرامت‌الله و چند هندمند معروف تاجیکستان و ازبکستان در شهر خجند برنامه کنسرتی باشکوه برگزار می‌کنند.
مقامات حکومت شهر خجند برای تجلیل جشن روز شهر، به حساب معروف‌ترین آوازخوانان کشور، نازیه کرامت‌الله، محمدرافع کرامت‌الله، بختیار ابراهیم‌اف، یلدوز عثمان‌آوا، سراینده معروف کشور ازبکستان‌را دعوت کرده است.
 این آوازخوانها در میدان گشاد، برای ساکنان سغد سرود و ترانه می‌سرایند.
مأمور یوسف‌اف، سردار دفتر مطبوعات حکومت شهر خجند گفت، این برنامه فرهنگی به مناسبت به روز شهر خجند، 25 سپتامبر، ساعت 18:00 در میدان صحن تئاتر به نام ‌خواجه ‌ کمال خجندی برگزار می‌گردد.
به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت شهر خجند، در زمان برگزاری جشن روز شهر خجند، برنامه‌های گوناگون علمی و فرهنگی و ورزشی برگزار می‌گردد.
به متولدین این تاریخ عنوان “شهروندان افتخاری شهر خجند” و هدایای شهرداری خجند تقدیم خواهند شد.
برای بار پنجم است که روز شهر خجند در تاریخ 25 سپتامبر تجلیل می‌شود. شهر خجند که مرکز مأموری ولایت سغد به حساب رفته، نزدیک 183 هزار ساکن دارد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий