افزایش مهاجرت کاری در تاجیکستان

افزایش مهاجرت کاری در تاجیکستان
در سال جاری مهاجرت کاری به خارج کشور در مقایسه‌ به همین دوره سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است.
به اطلاع خدمات مهاجرت وزارت محنت و شغل اهالی تاجیکستان، طی 7 ماه سال 2019 از تاجیکستان 357 هزار نفر برای دریافت کار به روسیه و قزاقستان مهاجرت کرده اند.
این منبع گفته است که دلیل بالاروی تعداد مهاجران کاری در سال جاری بهبود شرایط کار در روسیه و رشد اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.
 این در حالیست، خدمات مهاجرت روسیه تعداد مهاجران کاری از تاجیکستان را 524 هزار نفر ارزیابی کرده است.
 اما خدمات مهاجرت تاجیکستان می‌گوید، جانب روسیه کل شهروندان تاجیکستان‌را که وارد این کشور می‌شوند، به جمع مهاجران کاری منسوب می‌کند. مثلاً، در سال 2019 از تاجیکستان 24 هزار نفر برای تحصیل در دانشگاههای روسیه عازم این کشور شده‌اند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий