196 میلیون دلار برای تجدید نیروگاه قیراقم

196 میلیون دلار برای تجدید نیروگاه قیراقم
در شمال تاجیکستان امور تجدید نیروگاه برق آبی قیراقم با سرمایه 196 میلیون دلار بانک تجدید و رشد اروپا شروع شده است.
  به گفته الینا احمدآوا، سخنگوی بانک تجدید و رشد اروپا، نیروگاه قیراقم 60 سال قبل مورد بهره‌برداری قرار گرفته و پس از انجام نوسازی اگریگت‌های آن تولید برق در نیروگاه از 126 مگووات تا 174 مگووات افزایش خواهد یافت.
 فعلاً نیروگاه قیراقم بیش از نیم میلیون نفر از ساکنان کشوررا با نیروی برق تأمین می‌کند.
  بانک تجدید و رشد اروپا تا حال در بخش‌های گوناگون اقتصاد تاجیکستان به مقدار 670 میلیون یورو سرمایه وارد کرده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий