پرونده جدید علیه دختر پریزدنت سابق ازبکستان

پرونده جدید علیه دختر پریزدنت سابق ازبکستان
 دادستانی کل جمهوری ازبکستان علیه گلناره کریم‌آوا، دختر اسلام کریم‌اف، پریزدنت سابق این کشور به اتهام غصب سرمایه دولتی پروند جدید باز کرد.
 از جمله، او سهمیه‌های دو کارخانه تولید سیمان “قواساسیمان” در ولایت فرغانه و “بیک‌آبادسیمان” در ولایت تاشکندرا با نرخ ارزان خریده و آنهارا به تاجران خارجی فروخته و به دولت خسارات زیاد مالی وارد کرده است.
 طبق اطلاع دادستانی کل ازبکستان، خسارات واردکرده گلناره کریم‌آوا حدود 2 میلیارد دلار می‌باشد. او ماه آگوست سال 2015 برای طمع‌جویی و سرپیچی از پرداخت ‌مالیات بازداشت شد و 18 دسامبر سال 2017 به مدت 10 سال زندان شده بود. در ماه مارس سال جاری برای عدم رعایت مقررات حبس خانگی او به زندان منتقل شد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий