در تاجیکستان نرخ 1 دلار 27 درم بالا رفت

در تاجیکستان نرخ 1 دلار 27 درم بالا رفت
بانک ملی تاجیکستان نرخ 1 دلار آمریکایی‌را 9 سامانی و 70 درم مقرر کرد. روز گذشته این رقم 9 سامانی و 43 درم‌را تشکیل می‌داد.
 بانک ملی تاجیکستان در بیانیه “تفسیر سیاست قربی بانک ملّی تاجیکستان در سال 2019” که روز 20 آگوست در سامانه این بانک منتشر گردید، دلیل این اقدام را شرح داده است.
 در این بیانیه هدف اقدام بالا بردن نرخ دلار نسبت سامانی از بین بردن فرقیت زیاد میان قرب رسمی دلار از قرب آن در بازار سیاه ارزیابی شده است.
 در بیانیه آمده است: “ناوابسته از تغییر معتدل قرب رسمی در این دوره، نارسایی دلار نقد آمریکایی در بازار داخلی و چون نتیجه بلند گردیدن قرب فروش آن در بازار غیربانکی به عمل آمد. حالت مذکور طلبات دائمی به اسعار موجودرا بیشتر گردانده، به اشخاص ذینفع امکان افزون گرداندن فشارهای قربی و تسریع روند بی‌قرب‌شوی سامانی را مهیا ساخت”.
 کاهش ارزش سامانی در سال 2014 تحت تأثیر بحران اقتصادی شروع گردید و طی سه سال قرب سامانی در برابر دلار نزدیک 2 برابر پایین رفت.
 بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار اقدامات جدی روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی‌را بست و تنها به بانک و موسسات قرض‌دنده حق تبادل اسعاررا داد. بعداً قانون جدید معامله با اسعار ملی و خارجی به تصویب رسید که طبق آن به کسانی که غیرقانونی به تبادل اسعار مشغول می‌شوند، مجازات سنگین تا 9 سال زندان پیش‌بینی شد.
 دهها نفر صرافان ضمن عوض غیرقانونی اسعار بازداشت و جریمه و زندانی شدند. این اقدامات به خاطر تحکیم ارزش پول ملی تاجیکی و جلوگیری از معاملات غیرقانونی با اسعار خارجی روی دست گرفته شد. ولی این همه نارسایی اسعار خارجی را از بین نبرد و حالا هم بانک و صرافی‌های رسمی دلار و یورو را به تبادل آزاد با سامانی نگذاشته‌اند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий